Polish

 

SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW

 
SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Numer PPS
Personal Public Service Number (odpowiednik numeru pesel), unikalny numer wydawan
y osobom, które chca mieszkac i pracowac w Irlandii.


Kredyt podatkowy
Kazdy pracownik ma prawo do uzyskania kredytu podatkowego w zaleznosci od swojej sytuacji osobistej np. kredyt podatkowy dla osób w zwiazku malzenskim lub kredyt podatkowy partnera cywilnego, kredyt pracodawcy (PAYE), itd. Kredyty podatkowe sa wykorzystywane do obnizania podatku obliczonego na podstawie placy brutto. Kredyty podatkowe sa bezzwrotne. Jakkolwiek, niewykorzystane kredyty podatkowe w danym tygodniu lub miesiacu sa przenoszone na kolejny okres platniczy w tym samym roku podatkowym. Po obliczeniu podatku, kredyt podatkowy jest odliczany od niego redukujac wysokosc wymagalnego podatku, jako odsetek od dochodu.


Limit stawki podatkowej (SRCOP)
P
odatek jest obliczany jako odsetek od dochodu. Odsetek ten zalezy od wysokosci uzyskanego dochodu. Pierwsza czesc dochodu do pewnej sumy jest opodatkowana w wysokosci 20%. Stawka ta znana jest jako standardowa stawka podatkowa, a wysokosc dochodu do którego sie odnosi jest znana jako przedzial standardowej stawki podatkowej. Pozostala czesc dochodu jest opodatkowana wyzsza stawka podatkowa 41%. Wysokosc dochodu jaka mozna uzyskac przed rozpoczeciem placenia wyzszej stawki nazywana jest limitem stawki podatkowej.


METODY ODLICZEN PODATKOWYCH

Podstawa opodatkowania
Oznacza podstawe podatkowa na podstawie której sa obliczane PAYE oraz USC przy uzyciu nastepujacych metod: kumulatywnej, pierwszy tydzien/miesiac, krytycznej.


Kumulatywna
Kalkulacja caloroczna gwarantujaca, ze obowiazek podatkowy pracownika jest równomiernie rozdzielony na caly rok. Odliczenie podatkowe za kazdy okres podatkowy jest obliczane jako calkowity podatek nalezny od 1 stycznia do daty platnosci i obnizane o czesc roku do momentu poprzedniego odliczenia. Zapewnia to sytuacje, w której kredyty podatkowe oraz limit stawki podatkowej, które nie zostaly wykorzystane w okresie platnosci sa przenoszone na kolejny okres platnosci w ciagu jednego roku podatkowego. Podstawa kumulatywna ulatwia platnosci zwrotów podatkowych kiedy sa nalezne.

 
Pierwszy tydzien/miesiac
Kazdy okres platnosci jest traktowany jako osobny, bez brania pod uwage poprzednich platnosci i odliczen. Kredyty podatkowe i limity stawki podatkowej sa odliczane w kazdym okresie tygodniowym/miesiecznym i podatek potracany jest na biezaco. Niemozliwe jest stosowanie zwrotów podatkowych w przypadku zastosowania tej metody.
ODLICZENIA PODATKOWE

Plac kiedy zarabiasz (PAYE)
Praw
ie caly dochód podlega opodatkowaniu. Podatek od dochodu jest odliczany przez pracodawce w imieniu irlandzkiego rzadu. Procedura ta jest znana jako „plac kiedy zarabiasz” (PAYE). Ilosc placonego podatku zalezy od wysokosci dochodu oraz okolicznosci osobistych. Istnieja trzy dostepne zakresy ulg od podatku dochodowego, które moga redukowac ilosc placonego podatku.


Uniwersalne obciazenie spoleczne (USC)
Uniwersalne obciazenie spoleczne (USC) jest podatkiem dochodowym. Jest on obliczany od podstawy brutto przed dokonaniem jakichkolwiek platnosci. Wykorzystywanie kredytów podatkowych i ulg podatkowych dla zredukowania wysokosci podatku jest niemozliwe.ODLICZENIE PRSI

Ubezpieczenie spoleczne powiazane z pensja (PRSI)

PRSI to obowiazkowe odliczenie od zarobków, które jest platne na rzecz Departamentu Ochrony Spolecznej na fundusz ubezpieczen spolecznych panstwa, który jest wykorzystywany przez panstwo do finansowania ubezpieczenia spolecznego. Kazda okresowa skladka tworzy rejestr skladek zlozonych pracownika, co z kolei decyduje o poziomie swiadczen uzyskiwanych przez pracownika, kiedy maja zastosowanie. Wysokosc skladki PRSI zalezy od dochodów oraz klasy, w ramach której pracownik jest ubezpieczony.


Klasa PRSI
Skladki na ubezpieczenie spoleczne sa podzielone na rózne kategorie, znane jako klasy lub poziomy skladek. Typ klasy i poziom skladek zalezy od typu pracy. Wiekszosc pracowników placi skladki klasy A PRSI. Ta klasa skladek upowaznia do pelnego ubezpieczenia spolecznego platnego przez Departament Ochrony Spolecznej jezeli spelnione sa kryteria kwalifikujace.

Tygodnie ubezpieczenia

Kazda skladka PRSI platna okresie tygodniowym równa sie tygodniowi ubezpieczenia pracy.

 

PLACE

Placa brutto
Placa brutto to wysokosc placy na rzecz pracownika placona przez pracodawce przed pomniejszeniem jej o odliczenia (podatki i inne). Placa brutto to wynik pomnozenia przepracowanych godzin z uzgodniona stawka godzinowa lub uzgodniona suma platna za ustalony okres (tygodniowo/miesiecznie)


Placa przed opodatkowaniem
Placa brutto pomniejszona o wszystkie dozwolone odliczenia, która podlega czesciowemu lub calkowitemu opodatkowaniu.


Placa netto
Placa brutto pomniejszona o odliczenia podatkowe, normalnie równa koncowej platnosci na rzecz pracownika.


Swiadczenie dobrej woli
Bezgotówkowe swiadczenie na rzecz pracownika ze strony pracodawcy, które podlega opodatkowaniu w rekach pracownika, np. samochód firmowy lub oplacane w imieniu pracownika ubezpieczenie medyczne


Placa hipotetyczna
Wartosc pieniezna przypisana swiadczeniom bezgotówkowym w celu odliczenia podatku za otrzymane swiadczenia


Skladka emerytalna
Plan oszczednosciowy, który zapewni zródlo dochodu w momencie przejscia na emeryture. Niektóre odliczenia na emeryture pozwalaja na odliczenia podatkowe, tak wiec podatek jest odliczany po pomniejszeniu placy brutto o skladke emerytalna.
Need help? Support is available at 01 8352074 or thesauruspayrollsupport@brightsg.com.

HelpYear End 20222023 Thesaurus Payroll Manager - System RequirementsSigning into Connect for 20232023 Budget - Employer Summary2023 Payroll Manager - AvailabilityStarting the New Tax YearImporting from the previous yearMoving to Thesaurus Payroll Manager from another softwareGetting started - First Time UsersCompany SetupDigital CertificatesAdd/ Amend EmployeesRevenue Payroll Notifications (RPNs)Payroll CalendarProcessing PayrollPayroll DeductionsPayroll Submission Requests (PSRs)Distributing PayslipsPaying EmployeesCorrectionsRevenue PaymentsRevenue - Contact Telephone NumbersReportsProcessing StartersProcessing LeaversBenefit in KindStatutory Sick Pay (SSP)Illness BenefitParenting BenefitsPensionsChanging an Employee's Pay FrequencyPayroll JournalsBackup and RestoreTransferring Payroll Manager from one PC to anotherCSOHolidaysLeave EntitlementsEmployment LawGeneralGlossary of Terms (Pre 2019)Thesaurus ConnectGDPRLicence Agreement for Thesaurus Payroll ManagerBright ID