Romanian

 

GLOSAR DE TERMENI PENTRU ANGAJATI


INFORMATII PRIVIND ANGAJATII

Numarul PSP
Numar Personal de Serviciu Public, numar unic eliberat persoanelor fizice care doresc sa traiasca sau sa lucreze în Republica Irlanda.CERTIFICAT DE CREDIT FISCAL

Certificat de Credit Fiscal
Administratia Finantelor Publice elibereaza un certificat de credit fiscal pentru fiecare angajat care depune o cerere pentru credite fiscale. Certificatul stabileste în detaliu valoarea creditelor fiscale si a punctului limita standard de impozitare  pe care îl stabileste Administratia Finantelor Publice în sarcina angajatului. De asemenea, Administratia Finantelor Publice elibereaza angajatorului un certificat fiscal  pentru fiecare angajat înregistrat.


Credit Fiscal
Fiecare angajat are dreptul la credite fiscale în functie de circumstantele lor personale, de exemplu, creditul fiscal al persoanei casatorite sau sotului/sotieicreditul fiscal al angajatului (TSV), etc. Aceste credite fiscale sunt utilizate pentru a reduce impozitul calculat la salariul brut al unui angajat. Creditele fiscale sunt nerambursabile. Cu toate acestea, orice credite fiscale neutilizate într-o saptamâna sau o luna de plata se raporteaza la perioada (perioadele) ulterioara (ulterioare) de plata în cursul anului fiscal. Dupa calcularea impozituluica procent din venitul dumneavoastra, creditul fiscal este dedus din acesta pentru a reduce impozitul care urmeaza sa fie platit.


Punctul limita standard de impozitare  (PLSI)
Impozitul este perceput ca un procent din venit. Procentul pe care îl platiti depinde de venitul dumneavoastra. Prima parte a veniturilor dvs., pâna la o anumita suma, este impozitata cu 20%. Acest lucru este cunoscut sub numele de  procent  standard de impozitare iar suma la care se aplica este cunoscuta sub numele de categorie standard de impozitare. Restul venitului dumneavoastra este impozitat la procentul cel mai mare de impozitare, 41%. Suma pe care o puteti câstiga înainte de a începe sa achitati procentul cel mai mare de impozitare este cunoscuta sub numele de punct limita standard de impozitare.


Scutire
Exceptate de la deducerea TSV sau TSU.


Indexare marginala 
Daca venitul dumneavoastra depaseste limitele de scutire pentru venituri mici, dar este mai mic decât dublul limitei atunci puteti solicita indexarea marginalaÎn conformitate cu indexarea marginala, veti fi impozitat numai pentru suma cu care venitul dumneavoastra depaseste limita, dar se va aplica un procent special de impozitare de 40%.


METODE DE DEDUCERE A IMPOZITULUI


Baza de impozitare
Indica baza de impozitare la care se vor calcula TSV si TSU în baza celor trei metode aplicabile; Cumulativ, Saptamâna 1 /Luna 1, În regim de urgenta


Cumulativ
Calculul anual al impozitului prin care se asigura ca obligatiile fiscale ale unui angajat sunt repartizate uniform pe parcursul anului. Fiecare deducere a impozitului de plata se calculeaza ca suma totala a impozitului datorat din 1 ianuarie pâna la data platii si redusa cu valoarea impozitului anual dedus anterior. Se asigura ca orice credit fiscal si punct limita standard de impozitare care nu este utilizat într-o perioada de plata este reportat pentru perioada urmatoare de plata în acel an fiscal. Baza cumulata faciliteaza rambursarile impozitului datorat.


Saptamâna 1 / Luna 1
Fiecare perioada de plata este tratata separat, fara a lua în considerare plata sau deducerea anterioara. Creditele fiscale si punctele de impozitare se aplica în fiecare saptamâna/luna de plata iar impozitul se deduce în consecinta. Angajatorul nu va rambursa impozitul în cazul în care se aplica aceasta baza.


În regim de urgenta
Angajatorul aplica baza de impozitare în regim de urgenta pentru veniturile unui angajat nou în cazul în care:
·    nu a primit înca un certificat fiscal eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru angajat
·    nu a primit formularul P45 aferent angajatului
·    a primit formularul P45, dar indica faptul ca baza de impozitare în regim de urgenta a fost aplicata angajatului la locul de munca anterior
·    a primit formularul P45, fara declararea numarului PSP 

Angajatorul nu poate face o rambursare a impozitului în conformitate cu baza de impozitare în regim de urgenta

În aceste conditii, angajatorul aplica creditele fiscale si punctul de impozitare  în regim de urgenta stabilite de Administratia Finantelor Publice la venitul angajatului în functie de numarul PSP si durata de timp în care se aplica baza de impozitare în regim de urgenta.
DEDUCERI FISCALE

Taxare la sursa a venitului (TSV)
Aproape toate veniturile sunt supuse impozitarii. Impozitul pe venit pe care îl obtineti în calitate de angajat este dedus din salariu de catre angajator în numele Guvernului irlandez. Acest lucru este cunoscut sub numele de Taxare la sursa a venitului (TSV). Valoarea impozitului pe care trebuie sa o achitati depinde de valoarea veniturilor obtinute si de circumstantele personale. Exista o serie de scutiri de impozit pe venit disponibile care pot reduce valoarea impozitului pe care trebuie sa îl platiti.


Taxa sociala universala (TSU)
Taxa sociala universala (TSU) este un impozit pe venit. Se aplica la venitul brut înainte de contributiile la pensieNu puteti utiliza credite fiscale sau scutiri de impozit pentru a reduce suma pe care trebuie sa o achitati.


DEDUCEREA CASV

Contributie asigurari sociale în functie de venitul realizat (CASV)
CASV este o deducere obligatorie din venituri care se plateste catre Departamentul pentru Protectie Sociala în fondul asigurarilor sociale de stat, care este utilizat pentru a finanta platile asigurarilor sociale în stat. Fiecare contributie periodica creeaza înscrierea angajatului la plata contributiilor, care la rândul sau va stabili nivelul beneficiilor disponibile angajatului, daca este cazul. Suma CASV achitata va depinde de veniturile si clasa contributiilor.


Clasa CASV
Contributiile la asigurari sociale sunt împartite în diferite categorii, cunoscute sub numele de clase sau rate de contributie. Tipul clasei si al ratei de contributie este determinat de natura functiei dumneavoastra. Cei mai multi angajati achita CASV Clasa A. Aceasta clasa de contributii va asigura dreptul la întreaga gama de indemnizatii de asigurari sociale, care sunt disponibile la Departamentul pentru Protectie Sociala, daca îndepliniti criteriile de calificare.


Saptamâni asigurabile
Fiecare contributie CASV realizata într-o saptamâna de plata echivaleaza cu o saptamâna de munca asigurata.
PLATA

Salariu brut
Salariul brut este valoarea salariului platit unui angajat de catre un angajator înainte ca deducerile (fiscale sau de alta natura) sa fie retinute. Salariul brut reprezinta înmultirea orelor lucrate cu tariful pe ora stabilit sau valoarea stabilita convenita pentru o perioada stabilita (salariu saptamânal/lunar)


Salariu impozabil
Salariul brut minus deducerile fiscale permise reprezinta salariul impozabil de la care vor fi efectuate  unele sau toate deducerile fiscale.


Salariu net
Salariul brut minus toate deducerile, în mod normal, acesta echivaleaza cu plata finala a angajatului.


Dreptul la prestatii în natura
Un beneficiu nemonetar acordat unui angajat de catre un angajator care este supus impozitarii în favoarea angajatului, de exemplu, masina de serviciu, angajatorul plateste asigurarea medicala în numele angajatului.


Salariu ipotetic
Valoarea monetara atribuita beneficiului nemonetar în vederea deducerii impozitului  de la angajat pentru beneficiul primit.


Pensie
Planul de pensii care va oferi o sursa de venit dupa pensionare. Unele deduceri fiscale pentru pensie sunt permise, astfel încât impozitul sa fie dedus din salariul brut, dupa deducerea pentru pensie.

FORMULARE ANGAJATI

Fluturas de salariu
Declaratie de venituri si deduceri eliberata de catre un angajator unui angajat.


Formular 12A
Cerere pentru eliberarea unui certificat de credit fiscal 
depusa de catre un angajat în cazul în care:

·     este primul loc de munca în tara

·     este cetatean al unui alt stat care locuieste în Irlanda si are primul loc de munca în tara

·     reîncepe munca dupa o perioada de somaj.P45
Declaratia de venituri si deduceri a fost eliberata unui angajat la încetarea contractului de munca


P46
Notificarea de angajare a noului angajat depusa la Administratia Finantelor Publice de catre un angajator la data angajarii 


P60
Fisa fiscala privind situatia veniturilor si deducerilor emisa de catre angajator tuturor angajatilor care sunt înca angajati la 31 decembrie a anului fiscal.


  

Need help? Support is available at 01 8352074 or thesauruspayrollsupport@brightsg.com.

GeneralGlossary of TermsPayroll DeductionsGetting startedImporting from previous yearCompanyAdd/ Amend EmployeesNotifying ROS of new employeesProcessing PayrollBank FilesReportsP30sProcessing LeaversBenefit in KindIllness BenefitMaternity BenefitPaternity BenefitPensionsReversing the PayrollBackup and RestoreYear endCSOHolidaysLeave EntitlementsLegalTransferring Payroll Manager from one PC to anotherThesaurus ConnectGDPR