Hungarian

MUNKAVÁLLALÓI SZÓJEGYZÉK


MUNKAVÁLLALÓ ADATAI

PPS Number (PPS-szám)
A PPS Number a „Personal Public Service Number”, vagyis a személyes közszolgálati szám rövidítése. Ez egy olyan egyedi azonosító, amelyet azok számára állítanak ki, akik az Ír Köztársaság területén szeretnének leteleptedni és/vagy munkát vállalni.
 

Tax Credit (Adójóváírás)
Minden munkavállaló a személyes körülményeitol függoen jogosult adójóváírásra (pl. adójóváírás házastárs vagy bejegyzett élettárs esetén, munkavállalói (PAYE) adójóváírás stb.). Az adójóváírással a munkavállaló bruttó jövedelme alapján kiszámított adó mértékét lehet csökkenteni. Az adójóváírás nem térítheto vissza, azonban az adójóváírás fizetési héten vagy hónapban fel nem használt összege átviheto az adóév következo fizetési periódusaira. Miután az adó összege a jövedelem függvényében ki lett számítva, az adójóváírás összegét levonják ebbol az adóból, így a fizetendo adó összege csökkentheto.


Standard Rate Cut Off Point (SRCOP)
(Normál adósáv felso határa)

Az adó összegét a jövedelem függvényében számítják ki. A fizetendo adó mértéke a jövedelem összegétol függ. A jövedelem bizonyos része után (egy meghatározott összegig) 20 százalék adót kell fizetni. Ez az ún. általános adókulcs, az alsó adósáv pedig az az összeg, amelyre az általános adókulcsot alkalmazzák. A jövedelem fennmaradó részére magasabb, 41 százalékos adókulcs vonatkozik. A normál adósáv felso határa az az összeg, amelynek mértékéig nem kell magasabb adókulcsot fizetni.


ADÓLEVONÁSI MÓDSZEREK

Tax Basis (Adóalap)

Azt az adóalapot jelenti, amelyet a PAYE (keresethez igazodó adó) és USC (általános társadalmi hozzájárulás) számítása során vesznek alapul. A számítást három módszer szerint lehet elvégezni: göngyölített, heti/havi és sürgosségi.


Cumulative (Göngyölített)
Az adó tárgyévi göngyölített számítását jelenti, amelynek alkalmazása esetén a munkavállaló adófizetési kötelezettsége az egész é
vre egyenletesen van elosztva. Az egyes fizetési periódusokban alkalmazott adólevonás úgy van kiszámítva, hogy a január 1-tol a fizetés dátumáig számított adó teljes összegét veszik alapul, amelybol levonják a korábban levont tárgyévi göngyölített adó összegét. Ezzel a módszerrel egy adott fizetési periódusban fel nem használt adójóváírásokat és a normál adósáv felso határát át lehet vinni az aktuális adóév következo fizetési idoszakára. A göngyölített adóalap lehetové teszi az adóvisszatérítés kifizetését, ahol indokolt.
 

Week One/Month One (Heti/havi)

Minden fizetési idoszakot külön kezelnek, függetlenül a korábbi kifizetésektol és levonásoktól. Az adójóváírást és normál adósáv felso határát minden fizetési hétre/hónapra alkalmazzák, és az adót ennek megfeleloen vonják le. Ha ezt a módszert alkalmazzák, a munkáltató nem téríthet vissza adót.

ADÓLEVONÁSOK


Pay As You Earn (PAYE) (Keresethez igazodó adó)
Majdnem minden jövedelem után adót kell fizetni.
A munkavállalásból származó jövedelem után fizetendo adót a munkáltató vonja le a fizetésbol az ír kormány nevében. Ez a módszer „keresethez igazodó adófizetésként” (Pay As You Earn - PAYE) ismert. A fizetendo adó mértéke a jövedelem összegétol és a személyes körülményektol függ. A fizetendo adó összege különféle jövedelemadó-mentességi lehetoségekkel csökkentheto.


Universal Social Charge (USC) (Általános társadalmi hozzájárulás)

Általános társadalmi hozzájárulást (USC) a jövedelem alapján kell fizetni. Ezt az összeget a bruttó jövedelembol vonják le a nyugdíjjárulék levonása elott. A fizetendo összeget nem lehet adójóváírással vagy adómentességgel csökkenteni.
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK LEVONÁSA


Pay Related Social Insurance (PRSI) (Társadalombiztosítási járulék)
A társadalombiztosítási járulékot (PRSI)
kötelezoen le kell vonni a jövedelembol és be kell fizetni a szociális védelemért felelos szaktárcának az állam társadalombiztosítási alapjába, amibol az állam társadalombiztosítással kapcsolatos költségeit fedezik. Minden idoszakos befizetés után emelkedik a munkavállaló összesített járulékbefizetési alapja, ami meghatározza, hogy a munkavállaló adott esetben milyen szintu ellátásra jogosult. A fizetendo társadalombiztosítási járulék összege a jövedelemtol és a társadalombiztosítási besorolástól függ.


PRSI Class (Társadalombiztosítási besorolás)

A társadalombiztosítási járulékok különbözo kategóriákra vannak felosztva, amelyek járulékfizetési besorolásként vagy járulékfizetési mértékként ismertek. A járulékfizetés besorolását és a fizetendo járulék mértékét a munka jellege határozza meg. A munkavállalók többsége „A” besorolású társadalombiztosítási járulékot fizet. Ez a járulékfizetési kategória a szociális védelemért felelos szaktárca által biztosított társadalombiztosítási kifizetések teljes körét nyújtja, amennyiben a munkavállaló megfelel az ide vonatkozó feltételeknek.


Insurable Weeks (Biztosított hetek)

Egy adott fizetési héten befizetett társadalombiztosítási járulék egy heti biztosított munkavállalással egyenlo.
 
FIZETÉS
Gross Pay (Bruttó jövedelem)

A bruttó jövedelem a munkavállaló által elvégzett munka után járó fizetés összege, amelybol még nem történt levonás (adó vagy egyéb járulék). A bruttó jövedelem a megállapodott óradíj és az elvégzett órák számának szorzata vagy egy adott idoszakra megállapodott összeg (heti/havi fizetés).


Taxable Pay (Adóköteles jövedelem)

A bruttó jövedelem adóalapot csökkento tételekkel csökkentett összege az az adóköteles jövedelem, amelybol az adót levonják.


Net Pay (Nettó jövedelem)
A bruttó jövedelem levonásokkal csökkentett összege, ami általában az az összeg, amelyet a munkavállaló kézhez kap.


Benefit in Kind (Természetbeni juttatás)

Olyan juttatás, amelyet a munkáltató nem készpénz formájában biztosít a munkavállalónak. Az ilyen juttatások után a munkáltatónak adót kell fizetnie (pl. vállalati autó, egészségügyi biztosítás stb.).


Notional Pay (Névleges járulék)

A nem pénzbeni juttatás pénzbeni értéke, amelynek alapján az adót levonják a munkavállaló által kapott juttatásból.


Pension (Nyugdíj)

Megtakarítási program nyugdíjas korra, ami nyugdíjba vonulás után bevételi forrást jelent. Bizonyos nyugdíjjárulékok adómentesek, vagyis az adót a bruttó fizetésbol a nyugdíjjárulék levonása után vonják le.
  

Need help? Support is available at 01 8352074 or thesauruspayrollsupport@brightsg.com.

HelpCoronavirus (Covid-19) - Guidance for Thesaurus Users2022 Thesaurus Payroll Manager - System Requirements2022 Budget - Employer Summary2022 Payroll Manager - AvailabilityStarting the New Tax YearImporting from the previous yearMoving to Thesaurus Payroll Manager from another softwareGetting started - First Time UsersCompany SetupDigital CertificatesAdd/ Amend EmployeesRevenue Payroll Notifications (RPNs)Payroll CalendarProcessing PayrollPayroll DeductionsPayroll Submission Requests (PSRs)Distributing PayslipsPaying EmployeesCorrectionsRevenue PaymentsRevenue - Contact Telephone NumbersReportsProcessing StartersProcessing LeaversBenefit in KindStatutory Sick Pay (SSP)Illness BenefitParenting BenefitsPensionsChanging an Employee's Pay FrequencyPayroll JournalsYear End 2021Backup and RestoreTransferring Payroll Manager from one PC to anotherCSOHolidaysLeave EntitlementsEmployment LawGeneralGlossary of Terms (Pre 2019)Thesaurus ConnectGDPRLicence Agreement for Thesaurus Payroll ManagerBright ID