Lithuanian

TERMINU ŽODYNAS DARBUOTOJAMS


INFORMACIJA APIE DARBUOTOJA

PPS numeris
Asmeninis viešuju paslaugu numeris („Personal Public Service Number“ - PPS) yra unikalus numeris, suteikiamas asmenims, kurie ketina gyventi ar dirbti Airijoje.


Mokesciu lengvata
Kiekvienas darbuotojas turi teise gauti jo asmenines aplinkybes atitinkancias mokesciu lengvatas, pvz., sutuoktinio ar civilinio partnerio mokesciu lengvata, darbuotojo (PAYE) mokesciu lengvata ir kt. Šiu mokesciu lengvatu deka sumažinama mokesciu suma, kuri yra apskaiciuojama nuo darbuotojo bendros darbo užmokescio sumos. Mokesciu lengvatos negali buti išmoketos pinigais, taciau bet kokios per savaitini ar menesini darbo užmokescio skaiciavimo laikotarpi nepanaudotos mokesciu lengvatos tais paciais mokestiniais metais gali buti perkeliamos i tolesni laikotarpi(-ius). Apskaiciavus mokescius, kaip jusu pajamu tam tikra procentine dali, iš šios sumos išskaiciuojama mokesciu lengvata ir mokesciai, kuriuos jus turetumete sumoketi, atitinkamai sumažeja.


Standartinio tarifo taikymo riba (SRCOP)
Mokesciai apskaiciuojami kaip tam tikra procentine jusu pajamu dalis. Procentine dalis, kuria jums teks moketi,  priklauso nuo jusu pajamu. Iki tam tikros pajamu sumos skaiciuojamas mokestis 20% tarifu. Šis tarifas vadinamas standartiniu mokesciu tarifu ir taikomas pajamoms, vadinamoms standartinio tarifo diapazonu. Likusi jusu pajamu dalis apmokestinama didesniu, 41% mokesciu tarifu. Suma, nuo kurios pradedate moketi mokescius didesniu tarifu, yra vadinama standartinio tarifo taikymo riba  („standart rate cut-off point“ - SRCOP).

MOKESCIU IŠSKAITYMO METODAI

Mokestine baze
Tai mokestin
e baze, kuria remiantis bus apskaiciuojami  PAYE arba USC. Šiu mokesciu apskaiciavimui gali buti naudojami trys metodai: kaupiamasis, pirmos savaites / pirmo menesio, arba ypatingasis.


Kaupiamasis
Tai metinis mokesciu skaiciavimo metodas užtikrinantis, kad darbuotojo prievole moketi mokescius butu tolygiai išskirstyta per metus. Kiekvienu laikotarpiu išskaitomi mokesciai yra skaiciuojami apskaiciuojant bendra mokesciu suma, kuri butu moketina nuo sausio 1 iki mokejimo datos ir iš jos atimant tais metais jau išskaiciuotu mokesciu suma. Tai užtikrina, kad bet kokios mokesciu lengvatos ar standartinio tarifo taikymo riba, kurios nera naudojamos tam tikru laikotarpiu, butu perkeltos i kita tu paciu mokestiniu metu atlyginimo laikotarpi. Kaupiamasis metodas palengvina mokesciu permoku gražinima.
Pirma savaite / pirmas menuo
Kiekvienas atlyginimo laikotarpis yra imamas atskirai, neatsižvelgiant i anksciau gauta atlyginima ar išskaitymus. Mokesciu lengvatos ir tarifo taikymo riba yra taikoma kiekvienai atlyginimo mokejimo savaitei/menesiui ir atitinkamai yra išskaiciuojami mokesciai. Naudojant ši metoda, darbdavys negali gražinti mokesciu permoku.


MOKESCIUIŠSKAICIAVIMAS

Mokesciu mokejimas gavus pajamu  („Pay As You Earn“ - PAYE)
Beveik visos pajamos yra apmokestinamos. Mokescius nuo darbe uždirbtu jusu pajamu Airijos vyriausybes vardu iš jusu atlygio išskaiciuoja darbdavys. Tai vadinama mokesciu mokejimu gavus pajamu (PAYE). Jusu mokama mokesciu suma priklauso nuo jusu uždirbamu pajamu ir nuo jusu asmeniniu aplinkybiu. Yra ivairiu pajamu mokescio lengvatu, kurios gali sumažinti jusu moketinu mokesciu suma.


Universalus socialinis mokestis („Universal Social  Charge“ - USC)
Universalus socialinis mokestis (USC)
yra mokestis, kuriuo apmokestinamos jusu pajamos. Jis apskaiciuojamas nuo jusu bendru pajamu iki bet kokiu imoku i pensiju fondus sumokejimo. Jus negalite pasinaudoti mokesciu lengvatomis ir taip sumažinti jusu moketino mokescio suma.
PRSI
IŠSKAICIAVIMAS

Su atlygiu susietas socialinis draudimas („Pay Related Social Insurance“ - PRSI)
PRSI
yra privalomai iš jusu pajamu išskaiciuojamas mokestis mokamas Socialines apsaugos departamentui i valstybes Socialinio draudimo fonda, iš kurio valstybe moka socialinio draudimo išmokas. Kiekviena periodine imoka užfiksuojama darbuotojo imoku istorijoje, nuo kurios savo ruožtu priklauso, i kokio lygio išmokas reikalui esant darbuotojas gales pretenduoti.  Jusu mokama PRSI mokescio suma priklauso nuo jusu pajamu ir jusu draudimo klases.


PRSI
klase

Socialinio draudimo imokos yra skirstomos i skirtingas kategorijas, vadinamas klasemis arba imoku tarifais. Klases pobudi ir jusu mokamu imoku tarifa apsprendžia jusu atliekamo darbo pobudis. Dauguma darbuotoju moka A klases PRSI. Ši imoku klase suteikia jums teise - jei atitiksite taikytinus kriterijus - gauti visu rušiu socialinio  draudimo išmokas, kurias moka Socialines apsaugos departamentas.


Draudžiamos savaites
Kiekviena per atlyg
inimo savaite sumoketa PRSI imoka yra lygi savaitei apdrausto darbo.

 

 

 

ATLYGINIMAS

Bendra atlyginimo suma
Bendra atlyginimo suma yra uždarbis/alga, kuria darbdavys turi sumoketi darbuotojui, neatlikus išskaitymu (mokesciu ar kitokiu). Bendra atlyginimo suma yra dirbtu darbo valandu ir sutarto valandinio atlygio tarifo sandauga arba sutarta fiksuota suma mokama už nustatyta laikotarpi (savaitinis/menesinis atlyginimas).


Apmokestinamas atlyginimas

Bendra atlyginimo suma atemus leistinus mokesciu atskaitymus yra lygi apmokestinamam atlyginimui, iš kurio bus išskaiciuojami kai kurie arba visi mokesciai.


Grynoji  atlyginimo suma
Bendra atlyginimo suma atemus visus išskaitymus; paprastai ji lygi galutiniai sumai, kuria gauna darbuotojas.


Naturinis atlygis

Ne pinigine nauda, kuria darbdavys suteikia darbuotojui ir kuri darbuotojui yra apmokestinama, pvz., tarnybinis automobilis, darbdavio imokos už darbuotojo medicinini draudima.


Teorinis atlyginimas

Ne piniginei naudai priskiriama pinigine verte, kuri reikalinga norint už gauta nauda iš darbuotojo atskaiciuoti mokescius.


Pensija

Taupymo pensiniam amžiui planas, kuris jums išejus i pensija taps pajamu šaltiniu. Kai kurie atskaitymai i pensiju fondus gali buti naudojami mokesciu sumai sumažinti taip, kad mokesciai išskaiciuojami iš bendros atlyginimo sumos tik po to, kai buvo išskaiciuotos imokos i pensiju fondus.
Need help? Support is available at 01 8352074 or thesauruspayrollsupport@brightsg.com.

HelpCoronavirus (Covid-19) - Guidance for Thesaurus Users2022 Thesaurus Payroll Manager - System Requirements2022 Budget - Employer Summary2022 Payroll Manager - AvailabilityStarting the New Tax YearImporting from the previous yearMoving to Thesaurus Payroll Manager from another softwareGetting started - First Time UsersCompany SetupDigital CertificatesAdd/ Amend EmployeesRevenue Payroll Notifications (RPNs)Payroll CalendarProcessing PayrollPayroll DeductionsPayroll Submission Requests (PSRs)Distributing PayslipsPaying EmployeesCorrectionsRevenue PaymentsRevenue - Contact Telephone NumbersReportsProcessing StartersProcessing LeaversBenefit in KindStatutory Sick Pay (SSP)Illness BenefitParenting BenefitsPensionsChanging an Employee's Pay FrequencyPayroll JournalsYear End 2021Backup and RestoreTransferring Payroll Manager from one PC to anotherCSOHolidaysLeave EntitlementsEmployment LawGeneralGlossary of Terms (Pre 2019)Thesaurus ConnectGDPRLicence Agreement for Thesaurus Payroll ManagerBright ID