Polish

 

SLOWNICZEK TERMINÓW DLA PRACOWNIKÓW


SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW

Numer PPS
Personal Public Service Number (odpowiednik numeru pesel), unikalny numer wydawan
y osobom, które chca mieszkac i pracowac w Irlandii.


CERTYFIKAT KREDYTU PODATKOWEGO

Certyfikat kredytu podatkowego
Urzad Skarbowy wystawia certyfikat kredytu podatkowego kazdemu pracownikowi, który zlozy podanie o kredyt podatkowy. Certyfikat podaje szczególowe informacje dotyczace kredytów podatkowych oraz limit stawki podatkowej, który zostal wyznaczony przez Urzad Skarbowy nalezny pracownikowi. Urzad Skarbowy wydaje takze certyfikat podatkowy pracodawcy dla kazdego pracownika zatrudnionego w jego firmie.


Kredyt podatkowy
Kazdy pracownik ma prawo do uzyskania kredytu podatkowego w zaleznosci od swojej sytuacji osobistej np. kredyt podatkowy dla osób w zwiazku malzenskim lub kredyt podatkowy partnera cywilnego, kredyt pracodawcy (PAYE), itd. Kredyty podatkowe sa wykorzystywane do obnizania podatku obliczonego na podstawie placy brutto. Kredyty podatkowe sa bezzwrotne. Jakkolwiek, niewykorzystane kredyty podatkowe w danym tygodniu lub miesiacu sa przenoszone na kolejny okres platniczy w tym samym roku podatkowym. Po obliczeniu podatku, kredyt podatkowy jest odliczany od niego redukujac wysokosc wymagalnego podatku, jako odsetek od dochodu.


Limit stawki podatkowej (SRCOP)
P
odatek jest obliczany jako odsetek od dochodu. Odsetek ten zalezy od wysokosci uzyskanego dochodu. Pierwsza czesc dochodu do pewnej sumy jest opodatkowana w wysokosci 20%. Stawka ta znana jest jako standardowa stawka podatkowa, a wysokosc dochodu do którego sie odnosi jest znana jako przedzial standardowej stawki podatkowej. Pozostala czesc dochodu jest opodatkowana wyzsza stawka podatkowa 41%. Wysokosc dochodu jaka mozna uzyskac przed rozpoczeciem placenia wyzszej stawki nazywana jest limitem stawki podatkowej.


Zwolnienia
Zwolnienia od odliczen PAYE lub USC


Krancowa ulga podatkowa
Jezeli dochód przekracza najnizsza granice zwolnienia, ale nie stanowi dwukrotnosci limitu mozna ubiegac sie o krancowa ulge podatkowa. Ponizej krancowej ulgi podatkowej podatek pobierany jest wylacznie od kwoty która przekracza limit, ale do tej kwoty stosowana jest specjalna stawka 40%.METODY ODLICZEN PODATKOWYCH

Podstawa opodatkowania
Oznacza podstawe podatkowa na podstawie której sa obliczane PAYE oraz USC przy uzyciu nastepujacych metod: kumulatywnej, pierwszy tydzien/miesiac, krytycznej.


Kumulatywna
Kalkulacja caloroczna gwarantujaca, ze obowiazek podatkowy pracownika jest równomiernie rozdzielony na caly rok. Odliczenie podatkowe za kazdy okres podatkowy jest obliczane jako calkowity podatek nalezny od 1 stycznia do daty platnosci i obnizane o czesc roku do momentu poprzedniego odliczenia. Zapewnia to sytuacje, w której kredyty podatkowe oraz limit stawki podatkowej, które nie zostaly wykorzystane w okresie platnosci sa przenoszone na kolejny okres platnosci w ciagu jednego roku podatkowego. Podstawa kumulatywna ulatwia platnosci zwrotów podatkowych kiedy sa nalezne.


Pierwszy tydzien/miesiac
Kazdy okres platnosci jest traktowany jako osobny, bez brania pod uwage poprzednich platnosci i odliczen. Kredyty podatkowe i limity stawki podatkowej sa odliczane w kazdym okresie tygodniowym/miesiecznym i podatek potracany jest na biezaco. Niemozliwe jest stosowanie zwrotów podatkowych w przypadku zastosowania tej metody.


Krytyczna
Pracodawca stosuje podstawe krytyczna podatku dla nowych dochodów pracowników, gdy:
·     nie otrzymal on certyfikatu podatkowego wystawionego przez Urzad Skarbowy dla pracodawcy
·     nie otrzymal formularza P45 dla pracownika
·     otrzymal formularz P45, ale wskazuje on, ze stosowana byla podstawa krytyczna w poprzednim miejscu pracy
·     otrzymal formularz P45 bez numeru PPS
Pracodawca moze nie stosowac zwrotów podatkowych przy podstawie krytycznej
W takich okolicznosciach pracodawca stosuje zestaw krytyczny kredytów podatkowych i limitów stawki podatkowej dla dochodów pracownika w zaleznosci od obecnosci numeru PPS i dlugosci okresu, przez który stosowana jest stawka krytyczna.ODLICZENIA PODATKOWE

Plac kiedy zarabiasz (PAYE)
Praw
ie caly dochód podlega opodatkowaniu. Podatek od dochodu jest odliczany przez pracodawce w imieniu irlandzkiego rzadu. Procedura ta jest znana jako „plac kiedy zarabiasz” (PAYE). Ilosc placonego podatku zalezy od wysokosci dochodu oraz okolicznosci osobistych. Istnieja trzy dostepne zakresy ulg od podatku dochodowego, które moga redukowac ilosc placonego podatku.


Uniwersalne obciazenie spoleczne (USC)
Uniwersalne obciazenie spoleczne (USC) jest podatkiem dochodowym. Jest on obliczany od podstawy brutto przed dokonaniem jakichkolwiek platnosci. Wykorzystywanie kredytów podatkowych i ulg podatkowych dla zredukowania wysokosci podatku jest niemozliwe.ODLICZENIE PRSI

Ubezpieczenie spoleczne powiazane z pensja (PRSI)

PRSI to obowiazkowe odliczenie od zarobków, które jest platne na rzecz Departamentu Ochrony Spolecznej na fundusz ubezpieczen spolecznych panstwa, który jest wykorzystywany przez panstwo do finansowania ubezpieczenia spolecznego. Kazda okresowa skladka tworzy rejestr skladek zlozonych pracownika, co z kolei decyduje o poziomie swiadczen uzyskiwanych przez pracownika, kiedy maja zastosowanie. Wysokosc skladki PRSI zalezy od dochodów oraz klasy, w ramach której pracownik jest ubezpieczony.


Klasa PRSI
Skladki na ubezpieczenie spoleczne sa podzielone na rózne kategorie, znane jako klasy lub poziomy skladek. Typ klasy i poziom skladek zalezy od typu pracy. Wiekszosc pracowników placi skladki klasy A PRSI. Ta klasa skladek upowaznia do pelnego ubezpieczenia spolecznego platnego przez Departament Ochrony Spolecznej jezeli spelnione sa kryteria kwalifikujace.

Tygodnie ubezpieczenia

Kazda skladka PRSI platna okresie tygodniowym równa sie tygodniowi ubezpieczenia pracy.PLACE

Placa brutto
Placa brutto to wysokosc placy na rzecz pracownika placona przez pracodawce przed pomniejszeniem jej o odliczenia (podatki i inne). Placa brutto to wynik pomnozenia przepracowanych godzin z uzgodniona stawka godzinowa lub uzgodniona suma platna za ustalony okres (tygodniowo/miesiecznie)


Placa przed opodatkowaniem
Placa brutto pomniejszona o wszystkie dozwolone odliczenia, która podlega czesciowemu lub calkowitemu opodatkowaniu.


Placa netto
Placa brutto pomniejszona o odliczenia podatkowe, normalnie równa koncowej platnosci na rzecz pracownika.


Swiadczenie dobrej woli
Bezgotówkowe swiadczenie na rzecz pracownika ze strony pracodawcy, które podlega opodatkowaniu w rekach pracownika, np. samochód firmowy lub oplacane w imieniu pracownika ubezpieczenie medyczne


Placa hipotetyczna
Wartosc pieniezna przypisana swiadczeniom bezgotówkowym w celu odliczenia podatku za otrzymane swiadczenia


Skladka emerytalna
Plan oszczednosciowy, który zapewni zródlo dochodu w momencie przejscia na emeryture. Niektóre odliczenia na emeryture pozwalaja na odliczenia podatkowe, tak wiec podatek jest odliczany po pomniejszeniu placy brutto o skladke emerytalna.FORMULARZE PRACOWNICZE

Odcinek wyplaty
Oswiadczenie o zarobkach i odliczeniach wydawane pracownikowi przez pracodawce


Formularz 12A
Stosowany w przypadku pracowników
do wydania certyfikatu kredytu podatkowego wypelniany przez pracowników,
·     którzy:rozpoczynaja pierwsza prace w kraju
·     pochodza z innego kraju, ale mieszkajac w Irlandii rozpoczynaja pierwsza prace w tym kraju
·     ponownie podejmuja zatrudnienie po okresie bezrobocia.


P45
Oswiadczenie o zarobkach i odliczeniach wydawane pracownikowi przez pracodawce przy zakonczeniu zatrudnienia


P46
Powiadomienie o zatrudnieniu nowego pracownika skladane w Urzedzie Skarbowym przez pracodawce w przypadku zatrudnienia nowego pracownika


P60
Koncoworoczne zeznanie z zarobków i odliczen wydawane przez pracodawce wszystkim pracownikom, którzy sa zatrudnieni w dniu 31 grudnia roku podatkowego.
  

Need help? Support is available at 01 8352074 or thesauruspayrollsupport@brightsg.com.

Help2019 Thesaurus Payroll Manager - System Requirements2019 Budget - Employer SummaryPayroll CalendarPayroll DeductionsGetting startedImporting from previous yearImporting from other Payroll SoftwareMigrating to Thesaurus Payroll Manager Mid Tax-YearCompany SetupDigital CertificatesAdd/ Amend EmployeesRevenue Payroll Notifications (RPNs)Processing PayrollPayroll Submission Requests (PSRs)Distributing PayslipsPaying EmployeesCorrectionsRevenue PaymentsReportsProcessing StartersProcessing LeaversBenefit in KindIllness BenefitMaternity BenefitPaternity BenefitPensionsChanging an Employee's Pay FrequencyYear End - 2019Backup and RestoreCSOHolidaysLeave EntitlementsEmployment LawGeneralGlossary of Terms (Pre 2019)Revenue - Contact Telephone NumbersTransferring Payroll Manager from one PC to anotherThesaurus ConnectGDPREnd User Licence Agreement for Thesaurus Payroll Manager